Kontakt

MITTEL,s.r.o.
Prevádzka: Obrancov mieru 347, 018 41 Dubnica nad Váhom
Sídlo firmy: Námestie Matice Slovenskej 1296/12, 018 41 Dubnica nad Váhom

tel.:+421 (42) 444 09 03, +421 903 509 500
e-mail:mittel9@mittel.sk

IČO: 36928042, DIČ: 2020114250, IČ DPH: SK2020114250

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 10505/R